لینک های دسترسی

تمديد قيود برعبور و مرور عرادجات در بغداد


قواي نظامي عراق قيود هفته وار بر عبور و مرور عراده جات را امروز جمعه، بعد از آن تمديد نمود که قواي نظامي امريکا هشدار داد که شورشيان براي يک حملهُ شديد داخل شهر ميشوند.

مقامات، قيود بر عراده جات را به چهار ساعت تمديد نمود تا مانع حملات توسط موتر بر عبادت کننده گاني گردند که هر هفته جهت اداي نماز به مساجد ميروند. با وجود وضع قيود، يک بم تعبيه شده در موتر ، در يک مسجد سني ها در بغداد، باعث کشته شدن يک تن و زخمي شدن دو نفر ديگر گرديد.

در شمال بغداد، عساکر امريکائي دو شورشي مظنون، دو زن و يک طفل را در (بعقوبه) به قتل رسانده است. مقامات نظامي امريکا مي گويد در مورد قتل مردمان ملکي اظهار تاٌسف مينمايند. آنها زماني کشته شدند که عساکر امريکائي بعد از شليک مرمي ها از يک عمارت، امر آتشباري متقابل را داد.

در خشونت هاي ديگر، يک عسکر قواي بحري امريکا در ولايت (انبار) به قتل رسيد، و در اثر حملات شورشيان در شهر موصل پنج نفر کشته شد.

XS
SM
MD
LG