لینک های دسترسی

آزمايش يک راکت  زمين بهواي هند


قواي نظامي هند ميگويد يک راکت زمين بهواي خودرا در ايالت ساحلي اوريسا موفقانه آزمايش کرده است .

مامورين هندي ميگويند راکت بُرد کوتاه «تريشول » امروز يکشنبه از محل نزديک به چانپور واقع در نزديکي شهر بالاسور به سمت بحر شليک شد

تريشول يکي از پيشرفتهترين راکت هاي ساخت هند است . مقامات ميگويند اين راکت قادر است يک سر گلوله جنگي ۱۵ بوزن کيلوگرام را تا فاصله ۹ کيلومتر حمله کند .

اين راکت براي قواي هندي و بحري هند طرح وساخته شده است . راکت تريشول قادر است اهداف هوائي چون طيارات و هيليکوپترها را هدف قرار دهد و ميتواند اهداف اش را برروي سطح آب نيز هدف قرار دهد .

هند از سال ۱۹۸۳ ببعد راکت هاي ساخت خودرا منحيث جز از پروگرام متکي شدن بخود در تکنولوژي توليد راکت را آزمايش کرده است .


XS
SM
MD
LG