لینک های دسترسی

Breaking News

وقوع زلزله تاره در اندو نيزيا


يک زلزله شديد درماو راي سرحد اندونيزيا ، مردم را واداشت از سواحل بحري جزيره سلاويسي آن کشور پا بفرار نهند . اين زلزله در کمتر از يک هفته بعد از زلزله شريد ديگر رخ د اده که در سواحل بحري جزيره جاواي اندونيزيا رخداد و تقريباً ۷۰۰تن از باشنگان آنرابقتل رساند .

تازه ترين زلزله امروز يکشنبه در اندونيزيا به شدت ۶٫۵۱ درجه به ميزان ريکتر در عمق آبهاي خليج تويمني واقع در آبهاي شمالي سلاويسي رخداد. ادارات سونامي شناسي جاپان و ايالات متحده بدنبال زلزله تازه کدام هشداريه اي را نشر نکردند .

يک زلزله پرقدرت در سواحل بحري جزيره جاوا بروزدوشنبه باعث ايجاد امواج خردکننده اي شد که درسواحل جاوا به منازل مسکوني، رستوران و هوتل هاي ساحلي پانگندران اصابت کرد.

مامورين اندونيزيائي ميگويند رقم تلفات از آن واقعه سونامي به حداقل ۶۶۸ تن رسيده است .


XS
SM
MD
LG