لینک های دسترسی

تندروان چهارعسکر راکه در ماه اپريل گروگان گرفته بودند ازاد ساخته اند


مقامات پاکستان ميگويند که تندروان طرفدار طالبان دريک منطقه قبايلي نيمه خود مختار هم سرحد با افغانستان،چهار عسکر راکه در ماه اپريل گروگان گرفته بودند ازاد ساخته اند و اتش بس را براي يکماه ديگر تمديد نموده اند.

اين اقدام يکروز بعد از ان اتخاذ گرديد که پاکستان سي و دو نفر را که به گمان دخالت در حملات بر قواي امنيتي دروزير ستان شمالي به دوره هاي حبس پنج ماه الي دو سال محکوم شده بودند،رها کرد.

در ماه جون،تندروان خواستار يک اتش بس شدند تا به رهبران قبايلي فرصت داده شود که براي خاتمه دادن به خونريزي در منطقه، ميانجيگري کنند.

شورشيان همچنان يک تعداد مطالباتي داشتند،بشمول بيرون بردن عساکر اردو از پوسته هاي جديد تفتيش و تعويض انها با پوليس قبايلي، و رهائي افراد قبا يلي که در جريان عمليات نظا مي توقيف شدند.

XS
SM
MD
LG