لینک های دسترسی

اردوي اسرائيل ميگويد که چريک هاي حزب الله را ازيک قريه جنوبي لبنان بيرون رانده اند


جنرال بيني گانتز ميگويد، بعد از جنگ شديد که در ان چدنين تندرو حزب الله زخمي شدند، عساکر اسرائيلي کنترول مرون الراس را بدست گرفتند.گروه حزب الله از اين قريه که از نگاه ستراتيژيکي اهميت داشت، استفاده ميکرد.

اوايل روز شنبه، طيارات جنگي اسرائيل برج هاي مخابرات و استيشن هاي تلوزيون و تيلفون هاي سيار در فارتقاو تربول در شمال لبنان را تخريب تخريب کرد.

ضمنا، حزب الله راکت هاي بيشتر را بر شهر هاي شمال اسرائيل شليک کرد، که در اثر ان چندين نفر زخمي و يک تعداد وسايل نقليه و عمارات تخريب گرديد. راکت ها بر شهر بندري حيفا،کارمل و نهاريه اصابت کرد.

ضمنا، روز نامه واشنگتن پوست گزارش ميدهد که حکومت امريکا بم هاي راهنمائي شده را به صورت عاجل به اسرائيل انتقال ميدهد.روز نامه علاوه ميدارد که اسرائيل ارسال فوري بم ها را تقا ضا کرده است.اين ارسال اسلحه جز از فروش چندين مليون دالري سلاح به اسرائيل است که سال گذشته تصويب شد.

XS
SM
MD
LG