لینک های دسترسی

براي خاتمه دادن به خشونت هاي فرقوي جلسه کميته رهبران سياسي و مذهبي عراق دايرگرديد


اولين جلسه کميته رهبران سياسي و مذهبي عراق که هدف ان تقويه و ترويج پلان اشتي ملي نوري المالکي، صدراعظم ،براي خاتمه دادن به خشونت هاي فرقوي است، داير گرديد. اما،مامورين ميگويند که کمتر از مناصفه اعضاي کميته سي عضوي در مذاکرات روز شنبه اشتراک کردند.

بدنبال اين جلسه،مالکي گفت که شورشيان مقصر به خونريزي بوده و از عفو عمومي پيشنهادي وي نبايد بهره مند گردند. اما،محمود مشهداني، رئيس پارلمان گفت اگر قرار باشد که عراق شورشيان را مسئول کشتار عساکر خارجي بداند،عساکر امريکائي را نيز بايد بخاطر قتل افراد غير نظامي عراق مجازات کند.

اين جلسه زماني داير گرديد که المالکي المالکي،صدراعظم عراق براي بازيد از

واشنگتن و مذاکرات با رئيس جمهور بش، امادگي ميگرد.

روز شنبه خشونت در عراق ادامه داشت،و افراد مسلح هفت کارگر عراقي را در بغداد بقتل رسانيدند.اردوي امريکا ميگويد.اردوي امريکاميگويد شورشيان يک عسکر امريکائي را در بغداد ساعاتي بعد از ان کشتند که يک عسکر ديگر در اثر انفجار بم تعبيه شده در کنار جاده در پايتخت هلاک گرديد.

ضمنا، پوليس عراق در جريان يک حمله در موصل،سه شورشي را بقتل رسانيد، و عساکر امريکا پانزده شورشي را در دوران يک برخورد د سه ساعته در مصاحب کشتند.

XS
SM
MD
LG