لینک های دسترسی

مفسرين ميگويند پاکستان پروگرام ذروي خود را توسعه ميدهد


يک انستيتوت تحقيقاتي مقيم واشنگتن ميگويد پاکستان يک دستگاۀ ذروي اعمار ميکند که ممکن است سالانه برايتوليد ۴۰ تا ۵۰ بم اتم پلوتونيم تهيه کند.

انستيتوت ساينس و امنيت بين المللي گزارش ميدهد که تصاوير ماهواره اي يک ساحۀ ساختماني احتمالي براي يک دستگاۀ بزرگتر ذروي در نزديک يک دستگاۀ کوچک در منطقۀ خوش آب ولايت پنجاب را نشان ميدهد.

گزارش مشعر است که اين تاسيسات جديد ممکن است قابليت پاکستان را در توليد کلاهک ذروي از دو کلاهک در سال به ۵۰ کلاهک در سال افزايش بدهد.

نطاق وزارت خارجۀ پاکستان از ابراز اين موضوع خودداري کرد که آيا يک دستگاۀ جديد زير ساختمان است يانه ولي گفت موجوديت يک پروگرام توليد اسلحۀ ذروي و تاسيسات آن در خوش آب براي همه معلوم بود.


XS
SM
MD
LG