لینک های دسترسی

در عمليات عليۀ افراطي گرائي در پاکستان صدها نفر دستگير شده اند


مقامات پاکستاني ميگويند پوليس در ولايت پنجاب بيش از ۵۵۰ نفر را به سؤ ظن ترويج نفرت فرقوي و افراطي گرائي دستگير کرده است.

يک نطاق پوليس ولايت پنجاب ميگويد دستگير شدگان، که اکثراً ملاها و فعالين تندرو هستند طي يک سلسله عمليات ها در هفتۀ گذشته دستگير گرديدند.

او گفت پوليس همچنان اوراقي را ضبط کرد که خشونت فرقوي را تبليغ ميکرد و سلسله مراتب قانوني را عليۀ ناشرين آن آغاز کرد.

توقيف شدگان با اتهامات سؤ استفاده از لودسپيکرهاي مساجد، يا توزيع اوراق حاوي مواد يکه فرقه گرائي و افراطي گرائي را تبليغ ميکند، مواجه خواهند شد.

اين سرکوبي به تعقيب تعهد پرويز مشرف، رئيس جمهور که پاکستان را بعوض مسير افراطي گرائي در مسير اعتدال قرار ميدهد، رخ داد.


XS
SM
MD
LG