لینک های دسترسی

پوليس هند مظنون چهارمي را در بم گزاري در قطار آهن در بمبئي دستگير کرد


پوليس هند ميگويد يک مظنون چهارمي را در يک سلسله بم گزاري ها در بمبئي دستگير کرده است، که باعث قتل تقريباً ۲۰۰ نفر و جراحات ۸۰۰ تن ديگر در ماۀ جاري شد.

پوليس تنوير انصاري، يک طبيب يوناني و باشندۀ شهر بمبئي را بروز يکشنبه دستگير کرد.

قوماندان شعبۀ ضد دهشت افگني پوليس بمبئي گفت مقامات معتقدند که انصاري در سال ۲۰۰۴ به پاکستان رفته بود و درانجا چگونگي استفاده از اسلحه و مهمات را آموخت.

آژانس هاي خيرگزاري از قول مقامات ضد دهشت افگني که نام شان ذکر نشده گزارش دادند که او با يک گروۀ جدائي طلب کشميري موسوم به لشکر طيبه ارتباط داشت. آن گروه هرنوع ارتباط را با بم گزاري بمبئي تکذيب کرده است.

سه مظنون ديگر، که همه مسلمانان هندي هستند، هفتۀ گذشته بخاطر نقش شان در بم گزاري در قطارهاي آهن مزدحم بمبئي توقيف شده اند.


XS
SM
MD
LG