لینک های دسترسی

بش در قصر سفيد با صدراعظم عراق ملاقات ميکند


جورج بش، رئيس جمهور امروز در قصر سفيد با نوري المالکي، صدراعظم عراق مذاکره ميکند و انتظار ميرود مذاکرات شان روي طرق خاتمه بخشيدن بخشونت هاي فرقوي روزافزون متمرکز باشد.

يک نطاق قصر سفيد ميگويد پلان امنيتي براي بغداد که آقاي مالکي شش هفته قبل بمنصۀ اجرا قرار داد، مؤثر نبود و دو رهبر ساير طرق را مورد بحث قرار ميدهند.

گزارش ها حاکيست که يکي از طرق، سوقيات يک تعداد بيشتر عساکر امريکائي از ساير بخش هاي کشور به بغداد ميباشد.

بروز دوشنبه در لندن ، آقاي مالکي وضع امنيتي را با توني بلير، صدراعظم برتانيه مورد بحث قرار داد. او درانجا يک گزارش ملل متحد را تائيد نمود که حاکي بود در ماه هاي مي و جون بطور اوسط روزانه ۱۰۰ تن از افراد ملکي در عراق کشته ميشد. اما او گفت جنگ داخلي در عراق صورت نخواهد گرفت و رهبران سياسي در راۀ ختم خشونت کار ميکنند.


XS
SM
MD
LG