لینک های دسترسی

قواي هوائي اسرائيل بر بيروت حمله کرد


امروز در حاليکه جنگ در مناطق سرحدي شعله ور بود، قواي اسرائيل براي اولين بار طي تقريباً دو روز بر بيروت حمله کرد.

انفجارات عظيم بيروت را تکان داد و دود از سنگر مستحکم حزب الله در مناطق جنوبي شهر بهوا بلند ميشد.

در جنوب بيروت، اسرائيل ميگويد که در جنگ ها در شهر سرحدي بنت جبيل حد اقل ۲۰ چريک حزب الله کشته شده است. بروز دوشنبه در نزديک اين شهر، دو عسکر اسرائيلي کشته شد.

امير پيريتس، وزير دفاع اسرائيل ميگويد آن کشور در نظر دارد که تا مواصلت قواي ثبات بخش بين المللي، يک حوزۀ امنيتي را در امتداد سرحد لبنان نگهدارد.

در يک انکشاف ديگر مقامات لبناني ميگويند در شهر نباتيه در نزديک شهر صور لبنان يک راکت اسرائيل بر منزلي اصابت کرده و هفت نفر را بشمول چندين طفل بقتل رسانيده است. مقامات ميگويند واضح نيست که اين منزل چرا هدف قرار گرفته بود.

در عين زمان، مامورين اسرائيلي ميگويند يک راکت حزب الله امروز در شمال اسرائيل يک دختر را بقتل رسانيد. در حيفا که هدف يک تعداد راکت ها قرار گرفته بود حد اقل ۱۸ نفر زخمي شدند.

XS
SM
MD
LG