لینک های دسترسی

روساي جمهور تاجکستان و افغانستان در مورد مبارزه عليه مواد مخدر تعهد نمودند


روساي جمهور تاجکستان و افغانستان در مورد تقويت مبارزه عليه صنعت شگوفان مواد مخدر در منطقه ، تعهد نمودند.

امام علي رحمانوف رئيس جمهور تاجکستان و حامد کرزي همتاي افغاني اش ، امروز پنجشنبه به تعقيب مذاکرات در شهر دوشنبه ، در مورد افزايش توليدات مواد مخدر و قاچاق ان ابراز نگراني نمودند . آنها از جامعه بين المللي تقاضا کردند که براي از بين بردن اين مشکل با تدارک کمک هاي بيشتر به دهاقين افغانستان کمک کنند تا انها تشويق گردند که محصولات قانوني را زرع نمايند.

حامد کرزي گفت حکومتش به کار با جامعه بين المللي ادامه خواهد تا تا با مافياي بين المللي قاچاق مواد مخدر مبارزه نمايند.

کابل در حال حاضر از ايالات متحده ، برتانيه و کشور هاي ديگر جهت از بين بردن کشتزار هاي خشخاش ، امداد بدست مياورد.

تاجکستان در راه عمده قاچاق مواد مخدر قرار دارد، در حاليکه کشور همسايه آن، افغانستان، تقريبا ۹۰ فيصد هيروئين و ترياک جهان را توليد ميکند.

XS
SM
MD
LG