لینک های دسترسی

شورشيان ماويست نيپال آتش بس را تمديد کردند


شورشيان ماويست بعنوان تبارز پشتيباني از مذاکرات صلح بمنظور خاتمه بخشيدن بشورش ده ساله در نيپال يک آتش بس سه ماهه را تمديد کردند.

اين تمديد سه ماهه امروز قبل از سپري شدن مدت آتش بسي تعميل شد که شورشيان در ماۀ اپريل به تعقيب ختم حکمروائي مطلقۀ گيانندرا پادشاۀ نيپال اعلام کرده بودند.

يک هيئت ملل متحد امروز با رهبران شورشيان ماويست ملاقات کرد تا چگونگي کمک آن سازمان را در عمليۀ صلح مورد بحث قرار دهند.

حکومت چندين حزبي نيپال و شورشيان ماويست در مذاکرات صلح مشغول بوده اند و روي يک اسامبلۀ خاص انتخابي توافق کرده اند تا قانون اساسي کشور را تجديد نمايد. دو جانب همچنان موافقه کردند که شورشيان ماويست در پارلمان جديد و حکومت سهيم شوند.

شورش ماويستي طي دهۀ گذشته باعث هلاکت بيش از ۱۲ هزار نفر شده است.


XS
SM
MD
LG