لینک های دسترسی

توسعۀ وظايف قواي صلح ناتو به جنوب افغانستان


در مناطق جنوبي افغانسنان عساکر حفظ صلح ناتو قومانداني عمليات حفظ صلح رااز نزد قواي ايتلاف برهبري ايالات متحده بروز دوشنبه بدست خواهند گرفت و مقامات ناتوميگويند اين شايد مشکلترين ماموريت پيمان ناتوباشد که تا حال بدوش گرفته است .

در جنوب افغانستان قواي محاربوي ناتوتا اواسط ماه آگست تقريباً به دو برابر يا هژده هزار نفر خواهد رسيد. که مرکب از برتانوي ها هالندي ها و عساکر کانادائي خواهد بود . قواي ايالات متحده همچنان در جنوب افغانستان به تعقيب وپي گرد اعضاي القاعده من جمله رهبر اين گروه اصامه بن لادن ادامه داده به قواي ناتو نيز کمک خواهد نمود . ولايات جنوبي افغانستان در ماه هاي اخير صحنه شديدترين جنگ ها بعد از سقوط حکومت طالبان درماه نوامبر سال ۲۰۰۱ بوده است.

قواي ايتلاف برهبري ايالات متحده در افغانستان ميگويد چهارمظنون عملياتي القاعده را با سلاح و اسناد در ولايت خوست بازداشت کرده اند .

برو شنبه مردان مسلح در ولايت بلخ دو پوليس افغان را که در اماکن باستاني آن ولايت جهت امنيت گماشته شده بودند باضرب گلوله کشتند.

XS
SM
MD
LG