لینک های دسترسی

تدوير جلسه  عاجل شوراي امنيت


شوراي امنيت ملل متحد جهت بحث بر جنگ بين اسرائيل و حزب الله جلسه اضطراري را داير مي کند .

انتظار ميرود شوراي امنيت امروز يکشنبه بر حمله هوائي اسرائيل بحث کند که باعث هالاکت بيش از ۵۰ تن از اهالي ملکي در جنوب لبنان و تسويد يک فيصه نامه از جانب فرانسه شده که خواستار يک متارکه فوري بين دو طرف مي باشد .

فواد سينيورا صدراعظم لبنان ميگويد يک آتش بس فوري و بدون قيد و شرط با يد نخست وضع و بمنصه تطبيق قرار گيرد . صدراعظم لبنان همچنان از چريک هاي حزب الله در جنگ شان عليه لبنان سپاسگزاري کرد .

سينيورا و وزير خارجه ايالات متحده ،کانداليسا رايس ، مذاکرات شانرا در بيروت که قرار بود امروز بعمل آيد فسخ کردند . مامورين ايالات متحده رايس چنين احساس نمود که بدنبال اين تازه ترين حمله هوائي اسرائيل او بايد بارديگر با ايهود اولمرت صدراعظم اسرائيل ملاقات کند .

صدراعظم اسرائيل بخاطر کشته شدن افراد ملکي لبناني تاثر عميق خودرا ابراز کرده است .

قصرسفيد ميگويد اين حمله نشان داد که اسرائيل براي جلوگيري از تلفات اهالي ملکي از منتها درجه احتياط بايد کار گيرد .

XS
SM
MD
LG