لینک های دسترسی

در جنگ هاي شمال شرق سري لانکا حد اقل ۴۷ نفر کشته شده اند


مقامات سري لانکا ميگويند قواي حکومتي در جريان يک حملۀ شورشيان بر يک منطقۀ استراتژيک در شمال شرق کشور، حد اقل ۴۰ ببر تامل را کشته و ۷۰ تن ديگر را مجروح ساخته است.

مقامات نظامي ميگويند در جنگ هاي امروزي در اطراف شهر بندري ترينکومالي، پنج عسکر حکومتي نيز کشته شده اند. شورشيان ميگويند چهار موضع نظامي را فتح کردند ولي مقامات در کولمبو ميگويند شورشيان پيشروي نکرده اند.

شورشيان همچنان بر مناطق ملکي در موتور در نزديک ترينکومالي هاوان شليک کرده حد اقل دو تن از اهالي را کشتند.

اين هشتمين روز متواتر جنگ بود که بعضي از ناظرين ميگونيد بمثابۀ يک جنگ داخلي خفيف ميباشد.

ريک سولهايم، وزير انکشاف ناروي که در سال ۲۰۰۲ توافق آتش بس را در سري لانکا ميانجي گري کرد از جناح هاي داخل جنگ تقاضا نمود تا همۀ منازعات را فوراً متوقف سازند. او گفت اوضاع نسبت بهر وقت ديگري از زمان توافق بر آتش بس باينطرف جدي ميباشد.

تصادمات وقتي آغاز شد که شورشيان تامل نهر آبياري اي را مسدود کردند که براي اراضي تحت کنترول حکومت آب فراهم ميکرد. طيارات جنگي سري لانکا عمدتاً توجه را به تسخير مجدد ذخيرۀ آب متمرکز ساخته بود.

XS
SM
MD
LG