لینک های دسترسی

تقاضا براي آتش بس فوري در شرق ميانه بيشتر شده ميرود


وزراي خارجۀ مصر، اردن و هسپانيه در حريان بازديد از بيروت خواستار آتش بس فوري بين اسرائيل و حزب الله شدند.

وزراي خارجۀ مصر و اردن همچنان هشدار دادند که بدون يک موافقتنامۀ جامع بين اسرائيل و عرب ها، شرق ميانه بهرجو مرج سقوط خواهد کرد.

در نيويارک، اعضاي دائمي شوراي امنيت ملل متحد روي يک قطعنامۀ آتش بس کار ميکنند.

ايالات متحده با چندين کشور اروپائي روي تسلسل وقايع که به مستقر ساختن قواي حافظ صلح بين المللي در جنوب لبنان منجر گردد، اختلاف دارد. ايالات متحده ميگويد خواستار يک چهارچوب توافق روي يک قواي بين المللي، قبل از اعلام آتش بس است.

اتحاديۀ اروپائي خواستار ختم فوري منازعات ميباشد.

فرانسه ميگويد قبل از وقت است که موضوع تشکيل يک قواي بين المللي حافظ صلح را در لبنان قبل از ختم جنگ بين اسرائيل و حزب الله مورد بحث قرار داد.

XS
SM
MD
LG