لینک های دسترسی

رئيس جمهور ايران فيصله نامه ملل متحد در مورد پروگرام ذروي ايران را رد کرده است


محمود احمدي نژاد رئيس جمهور ايران فيصله نامه شوراي امنيت ملل متحد را که به انکشور تا اخر همين ماه وقت ميدهد کارهاي حساس ذروي را متوقف بسازد ، رد نموده است

محمود احمدي نژاد ميگويد که ايران را نميتوان مجبور ساخت تا از انچه که وي حق انکشور براي داشتن پروگرام صلح اميز ذروي ميخواند، دست بکشد

بروز دوشنبه شوراي امنيت ملل متحد فيصله نامۀ را به تصويب رسانيد که ميگويد ايران در صورتيکه غني سازي يورانيوم خود را متوقف نسازد با تعزيرات احتمالي روبرو خواهد شد

چين و روسيه بطرفداري از اين فيصله نامه راي داده گفتند که اميدوار هستند از طريق ديپلوماتيک راه حلي براي بن بست پروگرام ذروي ايران پيدا شود اما جاويد ظريف، سفير ايران در ملل متحد گفت اين فيصله نامه صرف اوضاع را بدتر ميسازد

جارج بش رئيس جمهور امريکا ميگويد ايران بايد به تمايل جهاني که « به وضاحت شنيده باشد که جهان ميخواهد يکجا کارنمايد تا مطمئن گردد که تهران سلاح ذروي بدست نياورد.

XS
SM
MD
LG