لینک های دسترسی

ايالات متحده برطرح جديد  محاکمه مظنونين دهشت افگني اصرار ميورزد


حکومت جارج بش طرح جديدي را پيشنهاد کرده است که يک کمسيون نظامي را ايجاد نمايد تا مظنونين دهشت افگني را که در توقيفگاهاي نظامي در توقيف هستند محاکمه کند

البرتو گونزالس وزير عدليه ايالات متحده اين طرح را به يک کميتۀ سنا بروز چهارشنبه ارائه کرده گفت که مسوده لايحه ،استفاده از اعترافات اجباري را اجازه داده ومانع مشاهدۀ شواهد و اسناد سري توسط متهمي ميگردد که عليه او از اين اسناد استفاده ميشود.

اين لايحه در عکس العمل به دستور محکمه عالي در ماه جون است که در آن گفته شده بود رئيس جمهور بُش با تا سيس محاکم خاص نظامي براي محاکمۀ زندانيان از قدرتي که قانون اساسي بوي داده است پا فرا ترگذاشته است

طرح جديد براي محاکم نظامي خاص ، انتقادات صاحب منصبان عالرتبه اردو و سناتورهاي ايالات متحده را باعث شده است که ميگويند اين طرح محافظتي را که متهمين در محاکم ملکي و نظامي ميداشته باشند از انها سلب ميکند

XS
SM
MD
LG