لینک های دسترسی

اعلام جائزه براي بم افگن فراري در کشمير هند


پوليس در کشمير هند ، دربدل معلوماتي در باره تندرواني که درين اواخر حملات بم هاي دستي را در کشمير تحت ادارۀ هند انجام ميدهند جوايز نقدي و استخدام در وظايف دولتي را پيشکش نموده است جايزۀ نقدي بيش از دوهزار دالريا يکصد هزار روپيۀ هندي خواهد بود

زياده از صد انفجار بم دستي از ماه جنوري به اين طرف کشمير هند را با مشکلاتي روبرو نموده است . اين انفجارات بيش از ۲۵ تن را هلاک و ۴۰۰ نفر ديگر را زخمي نموده است

اعلان پوليس در روزنامه هاي محلي بچاپ رسيده که ميگويد جائزه به کسي داده ميشود که بم افگن را دستگير کند ويا اطلاعاتي را فراهم سازد که منجر به توقيف بم افگن گردد . و هويت شخص اطلاع دهنده سري نگهداشته خواهد شد

وزير داخله هند ميگويد ماه گذشته تندروان مسلمان که عليه حکمروائي هند در منطقه ميجنگند ، جنايتکاران و مردم بيکار را استخدام کردند تا بم دستي پرتاب کنند. اين بم ها اکثرا در ايستگاههاي موترهاي بس و بازار هاي مزدحم پرتاب ميشود

بيکاري در کشمير هند زياد است زيرا اقدامات مسلمانان جدائي طلب ، باعث دلسردي سرمايه گزاري در منطقه ميگردد

XS
SM
MD
LG