لینک های دسترسی

کوريائي هاي جنوبي بنا بملحوظات امنيتي افغانستان را ترک ميکنند


در حدود ۳۰۰ مسيحي کورياي جنوبي بعد ازان از افغانستان انتقال داده شدند که حضور شان دران کشور اسلامي بيم مشکلات امنيتي را ايجاد کرد.

يک مقام کورياي جنوبي که بخاطر بازگشت اين افراد به افغانستان رفته بود ميگويد حکومت افغانستان براي آنها پروازهاي خاصي را تنظيم کرد تا آنها را از کابل به مزارشريف و هرات ببرد. آنها متعاقباً از راۀ زميني طوري که به افغانستان داخل شده بودند، آنجا را ترک خواهند کرد. انتظار ميرود ۶۰۰ کوريائي جنوبي ديگر بروز شنبه کابل را ترک کنند.

حکومت بخاطر خطري که متوجۀ آنها بود آنها را اخراج نمود. در حدود ۱۵۰ ملا بمقابل بازديد آنها از افغانستان احتجاج کرده ادعا نمودند که آنها به تبليغ مسيحيت ميپردازند که در افغانستان ممنوع است.

اين گروه باوجود هشدارهاي مکرر حکومت کوريا، طي چند روز گذشته بدخول به افغانستان آغاز کردند تا در يک جشنوارۀ صلح که بروز شنبه در کابل آغاز مييابد، اشتراک ورزند.

XS
SM
MD
LG