لینک های دسترسی

کارمند طبي در مورد تجاوز و کشتار توسط عساکر امريکا شهادت داد


يک داکتر اردوي عراقي در جلسه استماعيه روي اتهامات اينکه چهار عسکر امريکايي بريک دختر چهارده ساله عراقي تجاوز نموده و بعد اورا کشته اند شهادت داد

داکتر در محکمه امروز يکشنبه گفت که وي به منزل دختر خواسته شد که در انجا اجساد اين دختر و سه تن از اعضا خانواده اش موجود بود

وي گفت جسد دختر سوزانيده شده بود و يک جاي گلوله در رويش ديده ميشد

دو عراقي ديگر شهادت درين جلسه استماعيه که در پايگاه نظامي ايالات متحده در نزديکي بغداد دائر شده بود شهادت دادند اما مامورين اسماي شاهدان را افشا نکردند

مامورين نظامي ايالات متحده سعي ميکنند که دريابند که شواهد کافي موجود است تا محاکمه نظامي را عليه عساکري اغاز کنند که در حمله ۱۲ ماه مارچ در جنوب بغداد متهم ميباشند

يک محکمه ملکي در ايالات متحده ستڤن گرين يک عسکر سابق را بخاطر نقشش در اين حمله ادعا شده ، محاکمه شد

XS
SM
MD
LG