لینک های دسترسی

پارلمان افغانستان به پنج وزير نهائي کابينه راي اعتماد داد


ولسي جرگۀ شوراي ملي افغانستان به پنج وزير باقي مانده که کابينۀ حامد کرزي رئيس جمهور را تکميل ميکند، راي اعتماد داد.

پنج نامزد قبلي اين کرسي ها توسط ولسي جرگه رد شده بودند.

اگرچه ربع کرسي هاي ولسي جرگه براي زنان اختصاص داده شده ولي حسن بانو غضنفر، وزير جديد زنان، يگانه وزير زن در کابينۀ ۲۵ عضوي ميباشد. او رئيس فاکولتۀ ادبيات پوهنتون کابل است.

مير محمد امين فرهنگ، وزير جديد تجارت و صنايع، نامزد وزارت اقتصاد و کار بود که بار اول رد شده بود.

وزراي اقتصاد و کار، ترانسپورت و هوانوردي و فرهنگ و جوانان نيز امروز منظور شدند.

انتخابات پارلماني سال گذشته اولين انتخابت طي بيش از سي سال گذشته بود.

XS
SM
MD
LG