لینک های دسترسی

محکمه گواهي را در مورد تجاوز و قتل يک عراقي توسط عساکر امريکائي استماع کرد


يک تحقيق کنندۀ جنائي در يک جلسۀ استماعيۀ محکمۀ نظامي در مورد چهار عسکر امريکائي که بر يک دختر ۱۴ سالۀ عراقي تجاوز نموده و متعاقباً او را کشتند، گواهي داد.

بنجامين بيرس تحقيق کنندۀ خاص جنائي در امروزمحضر يک محکمۀ نظامي ايالات متحده در بغداد گفت جيمز بيکر متهم بوي اعتراف کرد که او و دو عسکر ديگر بر دختر نوجوان تجاوز کرده و بعداً او را کشتند در حاليکه يک عسکر ديگر خانوادۀ او را بقتل رسانيد. به جسد دختر نوجوان بعدتر آتش زده شد.

مامورين نظامي ايالات متحده کوشش ميکنند دريابند که آيا شواهد و مدارک کافي موجود است تا محاکمۀ نظامي عساکري را که در حملۀ تاريخي ۱۲ مارچ در جنوب بغداد دست داشتند، آغاز کنند، يانه.

قرار است يک محکمۀ ملکي در ايالات متحده ستيڤن گرين، يک عسکر سابق را بخاطر نقشش در حملۀ ادعا شده محاکمه نمايد.

XS
SM
MD
LG