لینک های دسترسی

مامورين ايالات متحده روي مساعي ضد دهشت افگني و ساير موضوعات با هند مذاکره ميکنند


يک مامور عاليرتبۀ ايالات متحده خواستار مساعي هم آهنگ جهت مبارزه عليۀ تمام اشکال دهشت افگني در همه جا، بشمول گروه هاي مقيم پاکستان شده است.

ريچارد بوچر، معين وزارت خارجۀ ايالات متحده امروز بعد از ملاقات با رهبران تجارت و صنايع هند و مامورين حکومت در دهلي جديد، اين تبصره را بعمل آورد.

بوچر گفت او و مقامات هندي مساعي مشترک براي مبارزه با دهشت افگني را مورد بحث قرار دادند.

بوچر همچنان گفت مطمئن است که توافق ذروي ملکي بين هند و ايالات متحده طوري کار بدهد که جورج بش، رئيس جمهور ايالات متحده و من موهن سنگه، صدراعظم هند در نظر داشتند.

اين پيمان هند را قادر ميسازد تا مواد سوخت ذروي و دستگاه هاي توليد برق را، بعد از باز کردن ساحات ذروي ملکي بروي تفتيش ملل متحد، از ايالات متحده خريداري کند.

مجلس نمايندگان ايالات متحده قبلاً اين توافق را تصويب کرده و مجلس سنا هنوز روي آن مباحثه ميکند.

XS
SM
MD
LG