لینک های دسترسی

محاکمۀ مستنطق سي آي اي که به لت و کوب يک افغان متهم است، آغاز گرديد


محاکمۀ يک مستنطق سي آي اي که به لت و کوب شديد يک زنداني افغان در سال ۲۰۰۳ متهم ميباشد ، در ايالت نارت کارولاينا آغاز گرديده است.

مدعي العمومان ميگويند ديويد پسارو در لت و کوب عبدالولي ، در جريان استنطاق ، از مشت و لگد و يک چراغ دستي بطول ۶۰ سانتي متر استفاده کرده است. پسارو در گذشته يک کارمند طبي قواي خاص اردوي ايالات متحده بود.

گرچه عبدالولي اندکي بعد از لت و کوب ادعا شده وفات يافته است ، ولي پسارو بقتل او متهم نميباشد. در عوض ، او به چهار قضيۀ لت و کوب متهم گرديده است. پسارو با جزاي ۴۰ سال حبس مواجه ميباشد.

وکلاي مدافع پسارو گفته اند که استدلال خواهند کرد که مؤکل شان در جريان استنطاق ، صرف از هداياتي آمرين خود پيروي ميکرده است. وکلاي مدافع همچنان ميگويند ، پسارو صرف وظيفۀ خود را انجام ميداده و از آن هم فراتر رفته و به عبدالولي خدمات صحي نيز فراهم ميکرده است. وکلاي مدافع همچنان علاوه ميکنند که پسارو حتي در روز مرگ عبدالولي ، به او تنفس مصنوعي داده است.


XS
SM
MD
LG