لینک های دسترسی

آستراليا ۱۵۰ عسکر بيشتر به افغانستان ميفرستد


جان هاورد، صدراعظم آستراليا ميگويد حکومتش ۱۵۰ عسکر اضافي را به افغانستان اعزام ميکند تا امنيت يک هيئت ساحتماني را که ماۀ آينده به افغانستان مواصلت ميکند، فراهم نمايد.

آقاي هاورد امروز در پارلمان گفت عساکر اضافي بخاطر افزايش در خشونت در مناطق جنوبي و مرکزي افغانستان لازميست.

اين نيروهاي تقويتي از ۲۴۰ کارگر ساختماني آستراليا محافظت ميکند که قرار است بيک پروژۀ بشرخواهانۀ تحت رهبري هالند در ولايت ارزگان بپيوندند.

قواي نظامي آستراليا همچنان در نظر دارد منحيث بخشي از تعبيۀ اين قواي جديد، وسايط زرهي را نيز به افغانستان بفرستد.

آستراليا هم اکنون بيش از ۳۰۰ عسکر در افغانستان دارد.

يک سخنگوي حزب کارگر مخالف حکومت در مورد مصونيت قواي آستراليائي در افغانستان اظهار نگراني شديد نموده ميگويد آن کشور هنوز هم مرکز فعاليت هاي دهشت افگني ميباشد.

آقاي هاورد ميگويد حکومتش افغانستان را درين حالتي که از منازعه بسوي صلح و ثبات ميرود، رها نخواهد کرد.

کانبيرا پلان اعزام هيئت ساختماني را به افغانستان در ماۀ مي اعلام کرده بود.

XS
SM
MD
LG