لینک های دسترسی

زد وخورد هاي شديد بين جنگ سالاران رقيب در شمال افغانستان


زد وخورد هاي شديد بين جنگ سالاران رقيب در شمال افغانستان، باعث کشته شدن حد اقل چهارتن شده و صد ها فرد ملکي را به فراراز منازلشان مجبور کرده است.

اين جنگها دريک منطقۀ نسبتاً آرام شمال در حالي بوقوع ميپيوندد که قواي بين المللي در جنوب وشرق به جنگ با شورشهاي روبه افزايش طالبان دوام ميدهند. بنجامن سند خبر نگار صدْاي امريکا از اسلام آباد در مورد گزارش ميدهد.

مامورين افغانستان ميگويند ، جنگها در شمال افغانستان يک هفته قبل در ولايت فارياب آغاز شد.

قواي شبه نظامي که به عبدالرشيد دوستم جنگ سالار رقيب و عبدالملک متعلق بودند در يک سلسله زدوخورد هاي خونين در منطقه در گير شدند.

جنگهاي اخيرکه روز دوشنبه آغاز شد باعث کشته شدن حد اقل يک فرد ملکي گرديد. باشندگان محل ميگويند صد ها تن از اهالي قريه ازترس اين تشدد ها از محلات شان فرار کرده اند.

گزارش شده که قواي نظامي و پليس افغانستان کنترول اوضاع بر منطقه را در دست گرفته اند و يک آتش بس لرزانرا برقرار نموده اند.

مارک ليتي سخنگوي قواي ناتو ميگويد مامورين محلي و ملي بحمايت قواي ناتو در آن کشور براي ختم اين بحران مصروف هستند.

«حالا ما آگاهيم که يک اختلاافات دراز مدت بين گروه هاي شامل موجود بوده و بناً ما توقع نداريم که يک راه حل صْد در صد را فوراً برقرار سازيم ، بلکه فکر ميکنم که اين يک اقدام بسيار خوب بسوي برقراري اوضاع باثبات تر در آن منطقه ميباشد.»

هيچ جناحي نگفته که عامل اين تشدد چه بوده است اما وقوع جنگ بين اين دو گروه غيرعادي نميباشد.

دوستم وملک هردو اعضاي جامعۀ نژادي ازبک ها بوده و در شمال يک تعداد قابل توجه قواي خصوصي دارند. دوستم وافراد وي اعضاي ائتلاف شمال هستند که در راندن طالبان از قدرت در سال ۲۰۰۱ کمک کردند.

در حال حاضر دوستم بحيث رئيس ارکان حرب افغانستان خدمت ميکند که يکي از اعضاي جنگ سالاران سابق است که در حکومتي که بعد از انتخابات سال گذشته تشکيل شد، يک مقام ارشد را احرازکرده است.

ملک که زماني يک طرفدار کليدي دوستم بود اخيراً بحيث يکي از رقباي ارشد سياسي دوستم عرض اندام نموده است .

در عين زمان شورشهاي روبه افزايش طالبان در جنوب وشرق بحيث يک عامل ديگر پريشاني حکومت مرکزي قد علم کرده است . .

روز دوشنبه شورشيان طالب در ولايت هلمند يک زن هفتاد ساله و نواسه اش را به اتهام جاسوسي براي حکومت، اعدام کردند.

دگروال تام کالنز سخنگوي قواي ائتلاف ميگويد همچنان گزارش هايي گستردۀ موجود است که شورشيان طالب در ولايت شرقي غزني پسران جوان را مجبور به پيوستن با طالبان مي کنند.

«آنها براي جلب يک مرد محارب از يک خانه ،درجريان شب در وازه هاي مردم را دق الباب کرده وبر مردان براي خدمت در قطار طالبان فشار مياورند.»

در يک مورد ديگر،دگروال کالنز گفت قواي امريکا روزسه شنبه دوزاده جنگجوي طالب رادر جريان زد خورد ها در ولايت نورستان به قتل رساندند.

از زمان سقوط طالبان در سال ۲۰۰۱ ،افغانستان خونين ترين سال را تجربه ميکند. بيش از يک هزار وهفت صد نفر عمدتاً تندروان طي اين موج خشونتها کشته شده اند.

XS
SM
MD
LG