لینک های دسترسی

فرانسه و ايالات متحده قبل از راي گيري درشوراي امنيت تغير در قطعنامه را تحت غور قرار داده اند


فرانسه و ايالات متحده پيشنهاد شان را در مورد ختم منازعه بين اسرائيل و حزب الله تعديل ميکنند و دپلومات ها ميگويند که ممکن است اين کار راي گيري را در شوراي امنيت بتعويق بيفگند.

اختلافات بين دو کشور بعد ازان ظهور کرد که يک هيئت جامعۀ عرب بروز سه شنبه استدلال نمود شوراي امنيت بايد خواستار آتش بس فوري و خروج عساکر اسرائيلي از لبنان شود.

امروز، ژاک شيرک، رئيس جمهور فرانسه گفت ايالات متحده بمقابل بعضي از پيشنهادات عرب ها مقاومت ميکند. او علاوه کرد که ترک يک قطعنامۀ آتش بس منافي اخلاق خواهد بود. او هشدار داد که جنگ در لبنان شايد شرق ميانه را بي ثبات سازد.

فرانسه طرفدار قبولي بعضي از تقاضاهاي عرب هاست.

همچنان امروز، يک مامور عاليرتبۀ روسيه گفت ماسکو از پيشنهاد اعزام ۱۵ هزار عساکر لبناني در منطقۀ سرحد با اسرائيل حمايت ميکند.

اسرائيل ميگويد صرف در صورتي قواي خود را از لبنان خارج خواهد ساخت که يک قواي نيرومند بين المللي در محل مستقر گردد.

XS
SM
MD
LG