لینک های دسترسی

پاکستان و ايران موافقه کردند تا همکاري ضد مودا مخدر را توسعه دهند


پاکستان و ايران موافقه کردند تا همکاري را در مبارزه عليۀ دهشت افگني و قاچاق مواد مخدر و قاچاق انسان افزايش دهند.

کمال شاه، مامور وزارت داخلۀ پاکستان امروز بخبرنگاران گفت که اين تصميم هفتۀ گذشته در يک جلسۀ خاص امنيتي در تهران اتخاذ شد. شاه رياست هيئت پاکستان را در جلسه بعهده داشت.

او گفت همچنان تصميم گرفته شد که محافظين سرحدي دو کشور جلسات ماهانه و سه ماهه را داير کنند تا چگونگي مانع شدن قاچاق مواد مخدر و انسان ها را در سرحد مشترک ۹۷۸ کيلومتري مورد بحث قرار دهند.

ايران يک راۀ عمدۀ قاچاق انسان ها از جنوب آسيا به اروپا ميباشد. همچنان، تهران هر سال هزاران پاکستاني را که بدون اسناد معتبر سفر دستگير کرده اخراج ميکند.

شاه همچنان بخبرنگاران گفت رهبران ايراني بوي اطمينان داد که بشورشيان جدائي طلب بلوچ در ايران پناه نخواهند داد.

XS
SM
MD
LG