لینک های دسترسی

برتانيه يک دسيسۀ دهشت افگني تصورناشدني را اخلال کرد


مقامات برتانوي ميگويند يک پلان دهشت افگني را کشف کرده که در نظر بود چندين طيارۀ مسافربري را که از برتانيه بسوي ايالات متحده ميامد، منفجر سازند.

مقامات استخباراتي ميگويند دهشت افگنان آماده بودند تا مواد منفجرۀ مايع را به تقريباً ده طيارۀ مسافربر ايالات متحده حمل کرده و آن طيارات را در جريان پرواز بر فراز اوقيانوس اتلس منفجر سازند.

پوليس در برتانيه ۲۴ نفر را توقيف کرده و در جستجوي سايرين است. در مورد مظنونين جزئياتي افشا نشده ولي يک مامور عاليرتبۀ ضد دهشت افگني گفت اين توطئه بعدهاي جهاني داشت.

مامورين وزارت خارجۀ پاکستان گزارش ميدهند که تعدادي از دستگيري ها در افشاي توطئۀ بم گزاري لندن کمک نموده است.

مايکل شرتف Michael Chertoff, رئيس امنيت ملي ايالات متحده گفت اين يک توطئۀ خوب پلان شده وبه سطح بالا بودو احتمال دارد از فعاليت هاي القاعده باشد. اما وي گفت مامورين هنوز نميدانند چه کسي مسؤوليت اين توطئه را بدوش دارد.


XS
SM
MD
LG