لینک های دسترسی

دستگيري دو تبعهٌ برتانيه در پاکستان با رابطه به توطئهُ دهشت افگني


پاکستان اسم يکي از دو تبعهٌ پاکستاني الاصل برتانيه را افشاٌ نموده که در ارتباط به توطئه ادعا شده برايٌ منفجر ساختن طياراتي دستگير شدند که از برتانيه به صوب امريکا در پرواز ميبودند.

يک بيانيهٌ وزارت خارجه پاکستان مشعر است که (رشيد رؤف) مظنون عمده در توطئهٌ ناکام بمگزاري ميباشد ، و علائمي موجود است که نشان ميدهد وي با القاعده ارتباط دارد.

پوليس پاکستان امروز جمعه گفت اين دو برتانوي در شهر هاي کراچي و لاهور دستگير شدند. مامورين گفتند اين مظنونين اطلاعات مهمي را در مورد توطئه فراهم کردند که به استخبارات برتانيه و ايالات متحده مخابره شد.

به روز پنجشنبه (تسنيم اسلم) سخنگوي وزارت خارجهٌ پاکستان گفت اين گرفتاري ها به هم آهنگي با مقامات امريکائي و برتانوي صورت گرفت.

مستنطقين پاکستاني هنوز هم در صدد تثبيت هويت پنج نفر ديگرست که تحت توقيف قرار دارند، ولي مي گويند چنين معلوم ميشود که اين مظنونين اهميت کمتر دارند، و فقط کمک جزئي کردند.

XS
SM
MD
LG