لینک های دسترسی

پبشنهاد ببرهاي تاميلي براي از سر گيري مذاکرات صلح  با حکومت


سري لانکا ميگويد يک پيشنهاد ببر هاي تاميلي را براي از سر گيري مذاکرات صلح دريافت داشته است .

« پتييت کونا» رئيس هيات مذاکره کننده صلح سري لانکا امروز يکشنبه گفت که آن پيشنهاد از طريق يک هيات نظارتي صلح شور هاي سکانديناوي ارائه و قبول شده است . اوگفت مامورين سري لانکا اکنون در انتظار پاسخ ببر هاي تاميل اند .

در عين حال ، عساکر سري لانکا و شورشيان ببر هاي تاميل امروز يکشنبه به تبادله گلوله باري توپخانه ادامه داده اند . در جنگ هاي ديروزي دست کم ۱۷۷ تن از هردو طرف کشته شده اند .

مامورين نظامي سري لانکا ميگويند در حاليکه اردو به عمليات پا ک کاري ادامه ميدهد، از تصادمات متفرق نيز گذارش شده است .

جنگ بين طرفين يک روز بعد از آن ادامه دارد که « کيتيش لوگاناتان » کفيل رئيس هيات نمايندگي صلح سري لانکا در حومه کولمبو پايبتخت سري لانکا روز قبل در منزلاش به قتل رسيد .

XS
SM
MD
LG