لینک های دسترسی

بم ۴ عسکر ناتو را در کابل مجروح ساخت


قواي امنيتي افغانستان ميگويد ۱۱ تندرو طالب را امروز در جنوب کشور کشته و يک بم در کابل چهار عسکر ناتو را مجروح ساخت.

قواي ناتو گفت بم در پايتخت افغانستان وقتي منفجر شد که يک کاروان نظامي فرانسه از محل ميگذشت. مامورين گفتند وضع صحي عساکر فرانسوي ثابت است.

بعدتر در طول روز مقامات گفتند پوليس افغاني ۱۱ تندرو طالب را طي تصادمي در ولايت هلمند کشتند. يک فرد پوليس نيز کشته شد.

افغانستان شاهد تشديد خشونت، مخصوصاً در جنوب کشور بوده است. بيش از يک هزار نفر امسال تا بحال کشته شده، که بلند ترين رقم از وقت برانداختن رژيم طالبان در سال ۲۰۰۱ باينطرف ميباشد.

XS
SM
MD
LG