لینک های دسترسی

قواي نظامي ايالات متحده علت انفجار روز يکشنبه در بغداد را رد کرد


قواي نظامي ايالات متحده در عراق ميگويد يک سلسله انفجارات روز يکشنبه در بغداد که باعث هلاکت ۵۷ نفر شد نتيجۀ انفجار تصادفي گاز طبيعي بود. حکومت عراق شورشيان را مسؤل آن قلمداد کرده بود.

تورن جنرال ويليم کالدول، نطاق قواي نظامي ايالات متحده ميگويد متخصصين امريکائي مواد منفجره، مدارکي را نيافتند که نشان بدهد چيزي جز انفجار بزرگ گاز طبيعي علت آن انفجارات بوده باشد.

نوري المالکي، صدراعظم عراق گفته بود دهشت افگنان با نفرت عميقي که بمقابل کشورش دارند، بروز يکشنبه موجي از انفجارات را در مناطق شيعه نشين براه انداختند.

آقاي مالکي گفت حمله کنندگان، که شورشيان مظنون سني بودند، ميخواهند جنگ هاي فرقوي را در عراق تحريک نمايند.

بروز يکشنبه، حکومت عراق گفت شورشيان راکتي را شليک کردند که بم هائي را در منطقۀ زعفرانيه در بغداد منفجر ساخته، ۵۷ را نفر را کشته و بيش از ۱۴۰ تن ديگر را زخمي ساخت.

XS
SM
MD
LG