لینک های دسترسی

آتش بس بين اسرائيل و حزب الله آغاز شد


قواي اسرائيل و تندروان حزب الله در لبنان به تعقيب انفاذ آتش بس تحت ميانجي گري ملل متحد در اوائل امروز، جنگ را متوقف ساخته اند.

کوفي انان، سرمنشي ملل متحد ميگويد چنين بنظر ميرسد که آتش بس قايم گرديده است. از وقتي که آتش بس آغاز يافت از کدام زدوخورد عمده اي گزارش داده نشده است. اما قواي نظامي اسرائيل ميگويد عساکر آن کشور در دو واقعۀ جداگانه دو جنگجوي حزب الله را بضرب گلوله کشته اند.

هزاران لبناني که از خانه هاي شان بيجا شده بودند در کوشش براي بازگشت بخانه هاي شان راه ها را مزدحم ساخته اند.

ايهود اولمرت، صدراعظم اسرائيل ميگويد آتش بس، حزب الله را که دولتي در داخل يک دولت در لبنان بود، محو ميکند. او در محضر پارلمان اسرائيل گفت اسرائيل به تعقيب آن گروۀ چريکي در هرجا و هميشه ادامه خواهد داد.

اسرائيل ميگويد قواي آن کشور مواضعي را که در روزهاي اخير تصرف کرده نگهميدارد و به انسداد هوائي و بحري لبنان تا وقتي ادامه خواهد داد که يک سيستم بين المللي مستقر شده و از ارسال اسلحه به حزب الله جلوگيري کند.

مامورين ملل متحد امروز با صاحب منصبان نظامي لبنان و اسرائيل ملاقات کردند تا انتقال کنترول مناطقي را که تحت اثر اسرائيل است، مورد بحث قرار دهند.

XS
SM
MD
LG