لینک های دسترسی

قواي نظامي اسرائيل بخروج از لبنان آغاز کرد


در حاليکه اردوي اسرائيل خروج از لبنان را آغاز کرده آتش بس با گريلا هاي حزب الله براي دومين روز بطور کامل حکمفرماست .

مامورين لبناني ميگويند ، عساکر اسرائيلي مرجيعون ، شهري را که هفتۀ گذشته اشغال کرده بودند، ترک نمودند.

مامورين لبناني همچنان مي گويند، عساکر آن کشور وقواي بين المللي حافظ صلح بحيث بخشي از موافقۀ آتش بس تا چند روز ديگر در بخشهاي جنوبي آن کشور مستقر خواهند شد.

(دن هلوتز) رئيس ارکان حرب اسرائيل به راديوي نظامي گفت انتقال اسرائيلي به قواي جديد تا ده روز تکميل خواهد شد.

قواي نظامي اسرائيل همچنان امروز سه شنبه گفت که اردوي آن کشور در جنوب لبنان حد اقل سه جنگجوي حزب الله را طي واقعات جداگانه به قتل رسانده است .

در عين زمان هزاران خانوادۀ بيجا شدۀ لبناني در در سهي براي باز گشت بخانه هايشان جاده هاي ويران شده از بمباران را مزدحم ساخته اند.

XS
SM
MD
LG