لینک های دسترسی

در افغانستان ۲۹ طالب مظنون کشته شدند.


مقامات افغاني ميگويند در تصادمات بين قواي ناتو و قواي افغاني در دو ولايت جنوبي افغانستان حد اقل ۲۹ شورشي مظنون طالب کشته شده اند. مقامات در ولايت زابل ميگويند در يک حملۀ يک گروۀ طالبان بر يک پوستۀ اردو ۱۸ شورشي طالب و يک عسکر افغان کشته شدند. در يک واقعۀ جداگانه در ولايت قندهار قواي ناتو ۱۱ تندرو طالب را کشته است.

مقامات ناتو ميگويند ۱۵ شورشي ديشب در ولايت قندهار در نظر داشتند يک حملۀ ناگهاني را براه بياندازند که طيارات ناتو بر محل اجتماع آنها بم پرتاب کرد. واضح نيست که چهار نفر ديگر آنها چه شدند. در يک واقعۀ ديگر، يک عسکر کانادائي که در يک واقعۀ بم گزاري انتحاري توسط موتر بروز سه شنبه در قندهار زخمي شده بود، امروز از اثر آن زخم ها وفات يافت.

سه عسکر ديگر ناتو مجروح شدند. مقامات ناتو ميگويند عساکر چند ساعت بعد از بم گزاري انتحاري يک نفر ملکي را کشته و يک تن ديگر را زخمي ساختند. عساکر وقتي بران دو نفر ملکي آتش گشودند که توسط يک موترسيکل بمحل آنها نزديک ميشدند.

مقامات نظامي ميگويند آنها بامر توقف اعتنا نکردند. امروز، مقامات افغاني ميگويند دو بم کنار جاده در قندهار که توسط طالبان تعبيه شده بود، باعث قتل سه نفر ملکي و جراحات يک نفر ديگر شد.

XS
SM
MD
LG