لینک های دسترسی

قدرت هاي جهاني پاسخ ايران را روي موضوعات ذروي مطالعه ميکنند.


قدرت هاي عمدۀ جهان پاسخ ايران را بيک پيشنهاد مشوق ها در بدل متوقف ساختن فعاليت هاي حساس ذروي تهران، مطالعه ميکنند. يک بيانيۀ امروزي وزارت خارجۀ روسيه حاکيست که ماسکو بکار روي حل موضوع از طريق مذاکره ادامه خواهد داد.

در پاريس، فليپ دوست بلازي، وزير خارجۀ فرانسه گفت اگر ايران ميخواهد بميز مذاکره باز گردد، بايد غني سازي يورانيم را متوقف سازد. جان بولتن، سفير ايالات متحده در ملل متحد گفت واشنگتن پاسخ ايران را مطالعه ميکند ولي همچنان آماده است تا در صورت رد تقاضاي متوقف ساختن غني سازي يورانيم توسط ايران، پلان تعزيرات ملل متحد را به پيش ببرد.

بروز سه شنبه، ايران به پيشنهاد پنج عضو دائمي شوراي امنيت ملل متحد و آلمان پاسخ رسمي خود را ارائه کرد. جزئيات اين پاسخ افشا نشده ولي ايران گفت براي مذاکرات جدي روي پروگرام ذروي، آماده است. ايران نگفته است که آيا فعاليت هاي غني سازي يورانيم را تا ضرب الاجل ۳۱ آگست شوراي امنيت متوقف ميسازد يانه.

XS
SM
MD
LG