لینک های دسترسی

هفت مظنون القاعده در افغانستان کشته شدند


قواي افغانی و ائتلاف برهبري ايالات متحده ميگويند در يک حمله قبل از سپيده دم در شرق افغانستان هفت تن از مظنونين القاعده کشته شدند.

مامورين محلي افغان ميگويند آنهاييکه در جنگهاي روزپنجشنبه کشته شدند افراد ملکي بودند و هيچگونه ارتباطي با شبکه القاعده نداشتند. مقامات ايالات متحده ميگويند درين جنگ يک طفل کشته و يک زن افغان زخمي شده است. ولي به عساکر افغان و ائتلاف، آسيبي نرسيده است.

چهار مظنون ديگر که بگفتۀ اردو تندروان ميباشند، دستگير گرديده و بم هاي دستي و مهمات از محل بدست آمده است.

XS
SM
MD
LG