لینک های دسترسی

شناسائي قربانيان سقوط طيارهٌ روسي در اوکراين


مقامات روسي قربانيان طيارهٌ روسي را شناسائي مينمايند که به روز سه شنبه در قسمت شرقي اوکراين سقوط نموده و تمام سرنشينان را هلاک ساخت.

مقامات رسمي روسيه امروز جمعه گفتند، حد اقل پنجاه و دو جسد شناسائي گرديده است، و سي و سه جسد آن آمادهٌ انتقال فوري به روسيه است. اکثريت اجساد به (سنت پيترز برگ) ، که اقامتگاه اکثريت قربانيان ميباشد، فرستاده خواهد شد.

روسها، روز پنجشنبه را بنام روز عزا اعلان نمودند. شهر ها در سراسر کشور مراسم عزاداري را انجام دادند، و بيرق ها نيمه افراشته بود.

شرکت هوائي (پولکوڤو) مي گويد، تمام ۱۷۱ سرنشين و عملهٌ طياره ، از اثر سقوط طيارۀ جت نوع(توپوليڤ) در نزديک قريهٌ (سوخا بالکا) تلف گرديدند. طياره از يک تفرجگاه بحيرهٌ سياه بسوي سنت پيترزبرگ در پرواز بود.

XS
SM
MD
LG