لینک های دسترسی

کمک حدود هفت هزار عسکر اتحاديه اروپا به لبنان


وزير خارجهُ فرانسه مي گويد اتحاديهٌ اروپا ۶۵۰۰ الي ۷۰۰۰ عسکر را به قواي بزرگ محافظين صلح بين المللي به لبنان خواهد فرستاد.

فليپ دوست بلا زي، وزير خارجهُ فرانسه امروز جمعه در (بروکسل) صحبت مينمود. در آنجا وزراي خارجهُ کشور هاي اروپائي ملاقات نموده تا در مورد کمک عساکر به قواي بين المللي مذاکره نمايند.

صبح امروز کوفي انان، سرمنشي ملل متحد گفت مطمئن است يک قواي حافظ صلح ۱۵ هزار نفري را بزودي در لبنان مستقر سازد تا از آتش بس بين اسرائيل و حزب الله نظارت کند.

آقاي انان امروز در بروکسل با وزراي خارجۀ کشورهاي عضو اتحاديۀ اروپائي ملاقات ميکند. او قبل از جلسه گفت متيقن است که تعداد لازم عساکر را فراهم خواهد نمود.

ولي ژاک شيرک، رئيس جمهور فرانسه امروز گفت که قواي حافظ صلح به ۱۵ هزار عسکر ضرورت ندارد. او اين رقم را بيش از اندازه خواند.

بروز پنجشنبه، فرانسه تعداد عساکر خود را به ۲۰۰۰ نفر بلند برد. امروز يک واحد تقريباً ۱۵۰ نفري عساکر فرانسه به لبنان مواصلت کرد.

ايتاليه تا سه هزار عسکر عرضه نموده است. توقع ميرود چندين کشور ديگر اروپائي، بشمول پولند و هسپانيه نيز ارسال عساکر شان را تعهد نمايند.

هنوز هم موضوع قومانداني اين قوا حل و فصل نشده است. فرانسه ميخواهد رهبري قوا را بدست گيرد ولي ايتاليه نيز خواستار آن است. مامورين ايتاليا طي مصاحباتي که در روزنامه ها منتشر شده، يک قومانداني مشترک را پيشنهاد کرده اند.

XS
SM
MD
LG