لینک های دسترسی

پيوستن يک دختر جوان به فاميلش در اتريش بعد از هشت سال اسارت.


مقامات در اطريش مي گويند که نمونهٌ (دي ان اي) ، هويت يک دختر جوان را تصديق مينمايد که براي هشت سال در اسارت بسر برد.

پوليس اطريش امروز جمعه گفت، اين دختر هژده ساله که (ناتاشا کمپوش) نام دارد، در سال ۱۹۹۸ از راه مکتب در خارج ويانا ناپديد شد. وي ده سال عمر داشت.

پوليس اختطاف کنندهٌ وي را (ولفگانگ پروکوپل) معرفي نموده است. اين مرد که چهل و چهار سال عمر دارد، بعد از اينکه (ناتاشا) به روز چهارشنبه فرار نمود، دست به خود کشي زد.

ناتاشا، بيشتر وقت را در يک اطاق بدون پنجره در پائين گراچ (پروکوپل) گذرانده است.

به روز چهار شنبه هنگاميکه (پروکوپل) جهت استفادهٌ تيلفون از موتر خارج شد، ناتاشا که موتر او را پاک ميکرد با استفاده از فرصت، فرار کرد.

XS
SM
MD
LG