لینک های دسترسی

حکومت امريکا ميگويدبر وضع سريع ترتعزيرات بر ايران فشار خواهد آورد.


حکومت رئيس جمهور بش ميگويد در صورتيکه ايران فيصله نامۀ شوراي امنيت ملل متحد در مورد پروگرام ذروي آنکشور را تاختم ماۀ جاري رعايت ننمايد، بر وضع سريع ترتعزيرات فشار خواهد آورد.

يک سخنگوي وزارت خارجۀ ايالات متحده بروز پنجشنبه گفت واشنگتن بيک راۀ حل ديپلوماتيک بن بست ذروي متعهد باقي ميماند. وي گفت با آنهم فيصله نامۀ ملل متحد واضح ميسازد در صورتيکه تهران تا سي و يکم ماۀ اگست جوابي ارائه نمايد، شوراي امنيت مقررات لازم وضع خواهد نمود.

مقامات ايالات متحده گفته اند اين تعزيررات در صورت ضرورت احتمالأ شامل قيد نمودن سرمايه هاي مامورين ارشد ايران گردد. ايران بروزسه شنبه به فيصله نامۀ ملل متحد جواب داده گفت آمادۀ مذاکرات جدي روي پروگرام ذروي آنکشور ميباشد.

XS
SM
MD
LG