لینک های دسترسی

در انفجاري در يک تفرجگاۀ ترکيه سه نفر کشته شد.


انفجاري در جنوب ترکيه باعث هلاکت سه نفر شده است. کمتر از يک روز قبل، انفجارات بم در دو شهر ترکيه باعث جراحات بيش از ۲۰ نفر شده بود.

انفجار امروزي در شهر انتاليه واقع در ساحل مديترانه شيشه هاي پنجره ها را شکسته و بعضي از دکان ها را درين تفرجگاۀ محبوب خساره مند ساخته است.

تصاوير خبري مجروحين را با بدن خونين نشان ميدهد. تلويزيون NTVميگويد در حدود ۲۰ نفر مجروح شده اند. قضيه تحت تحقيق قرار دارد.

بروز يکشنبه، انفجارات بم در استانبول، بزرگترين شهر ترکيه، و تفرجگاۀ مرمريس در ساحل مديترانه، ۲۷ نفر را، بشمول ده سياح برتانوي، مجروح ساخت.

يک گروۀ تندرو کردي بنام عقاب هاي آزادي کردستان طي بيانيه اي در صفحۀ انترنت، ادعاي مسؤليت بم گزاري روز يکشنبه را نموده است.

اين گروه با حزب ممنوعۀ کارگران کردستان ارتباط دارد که مبارزات را براي يک موطن کردي در سال ۱۹۸۴ آغاز کرد.

XS
SM
MD
LG