لینک های دسترسی

در تهاجم تازه عليۀ شورشيان تامل سري لانکا هشت عسکر آن کشور کشته شد.


مقامات نظامي سري لانکا ميگويند در جريان يک تهاجم زميني تازه عليۀ شورشيان ببرهاي تامل در شرق آن کشور حد اقل هشت عسکر کشته شدند.

قواي نظامي ميگويد اين تهاجم امروز بعد ازان آغاز يافت که شورشيان تامل بر قواي امنيتي حکومت که در منطقۀ شرقي ترينکومالي گزمه ميکردند، مرمي هاوان شليک کردند.

شورشيان تامل ميگويند تهاجم حکومتي ۲۰ نفر ملکي را کشته و ۲۶ تن ديگر را زخمي ساخته است.

يک نطاق حکومت گفت اين تهاجم بخشي از اقدامات بمنظور حفاظت تاسيسات نظامي و پايگاۀ بحريۀ ترينکومالي بمقابل حملات برد طويل شورشيان ببرهاي تامل است.

حکومت سري لانکا ميگويد ميخواهد ببرهاي تامل از مناطق استراتژيک مشرف به بندر ترينکومالي واقع در شمال شرق کولمبو، خارج گردند.

XS
SM
MD
LG