لینک های دسترسی

انان بار ديگر از اسرائيل تقاضا کرد تا انسداد لبنان را رفع کند.


کوفي انان، منشي عمومي ملل متحد بار ديگر از اسرائيل تقاضا کرد تا انسداد هوائي و بحري لبنان را رفع کند.

آقاي انان در يک کنفرانس مطبوعاتي مشترک با ايهود اولمرت، صدراعظم اسرائيل گفت رفع انسداد براي کمک به لبنان جهت برون شدن از اثرات جنگ يک ماهه لازميست.

سرمنشي ملل متحد همچنان خواستار رهائي دو عسکر اسرائيلي گرديد.

صدراعظم اسرائيل مستقيماً انسداد لبنان را ذکر نکرد. او گفت اسرائيل توقع تطبيق کامل قطعنامۀ ملل متحد را که به جنگ ۳۴ روزه بين اسرائيل و حزب الله خاتمه داد، متوقع است. او گفت آزادي دو عسکر اسرائيلي شامل آن ميباشد.

گرفتاري آنها توسط چريک هاي حزب الله باعث تهاجم اسرائيل بر لبنان شد.

در بيروت، مقامات حزب الله امروز گفتند عساکر بدون قيدو شرط آزاد نخواهند شد.

محمد فُنَيش، يک وزير کابينۀ لبنان گفت حزب الله صرف در چهارچوب تبادلۀ اسرا اين زندانيان را آزاد خواهد کرد.

اسرائيل تبادل زندانيان را رد کرده است.

XS
SM
MD
LG