لینک های دسترسی

ناظرين متارکه عساکر سري لانکا را مسؤل قتل کارمندان خيريه ميدانند.


ناظرين بين المللي آتش بس سري لانکا عساکر حکومت را مسؤل قتل عام ۱۷ کارمند يک ادارۀ خيريه در جريان جنگ ماۀ جاري با شورشيان ببرهاي تامل در شرق سري لانکا، ميدانند.

ناظرين مربوط سازمان هيئت مراقبين سري لانکا ميگويند در روز چهارم آگست که قتل عام صورت گرفت، قواي نظامي سري لانکا يگانه گروۀ مسلح در شهرک موتور بود. آنها گفتند باساس مصاحبات شان محتمل بنظر نميرسد که کدام گروۀ ديگر مسؤل باشد.

اين سازمان ميگويد اين عمل را يک تخطي فجيع از توافق آتش بس توسط قواي امنيتي سري لانکا مي پندارد.

حکومت اين موضوع را تکذيب کرده که عساکر در قتل کارمندان سازمان فرانسوي «اقدام عليۀ گرسنگي» ، دست داشتند و تحقيقاتي را هدايت داده است.

XS
SM
MD
LG