لینک های دسترسی

اقارب ناپديد شدگان در کشمير احتجاج کردند.


احتجاج کنندگان در کشمير هند بمناسبت روز بين المللي ناپديد شدگان اجتماع نموده در مورد اقارب مفقودالاثر شان طالب معلومات گرديدند.

اين احتجاج را انجمن والدين ناپديد شدگان سازمان داده بود. اين احتجاج امروز در يک پارک در سري نگر براه افتاد. رهبر اين گروه گفت تا وقتي که حقايق در مورد ناپديد شدگان، ولو که هر قدر هم تلخ باشد، افشا نشده آرام نخواهند نشست.

گروه هاي مدافع حقوق بشر ميگويند از سال ۱۹۸۹ باينطرف که شورش جدائي طلبي مسلمانان براي استقلال کشمير و يا الحاق آن به پاکستان آغاز يافت، در حدود ده هزار نفر ناپديد شده اند.

مقامات هندي ميگويند اين رقم نزديک به چهار هزار است که اکثريت شان را مردان جواني تشکيل ميدهد که جهت کسب سلاح و تعليمات به پاکستان رفته و باز نگشتند.

XS
SM
MD
LG