لینک های دسترسی

بش از مشي عراق خود مدافعه کرده منتقدين را وطن پرست خواند ولي گفت اشتباه ميکنند.


جورج بش، رئيس جمهور در ايالت يوتا از جنگ عراق مدافعه کرد. اين اولين بيانيه از چندين بيانيۀ اوست که بمنظور مقابله با آراي عامه در مورد مشي او طرح شده است.

آقاي بش امروز اذعان کرد که درين روزها اوضاع عراق بي ثبات است. اما او گفت کساني که از خروج عساکر امريکا از عراق طرفداري ميکنند اشتباه مينمايند. رئيس جمهور کوشش کرد انتقاد خود را نرمتر سازد و گفت بسياري از مخالفين او مردمان وطن پرستي هستند.

اين اشاره بعد ازان صورت گرفت که وزير دفاع ايالات متحده جنجالي را آغاز کرده گفته بود منتقدين جنگ در ابهام اخلاقي و روشنفکري اي قرار دارند که ممکن است جوامع آزاد را تضعيف کند.

دانلد رمزفلد اين موضوع را در هفتۀ جاري در محضر يک دسته از عساکر سابقه بيان کرد که آقاي بش امروز براي شان بيانيه ايراد نمود.

اين سلسلۀ جديد بيانات رئيس جمهور سومين سلسله در سال جاريست و تا وقت سالگرۀ حملات دهشت افگني ۱۱ سپتمبر سال ۲۰۰۱ ادامه خواهد يافت. اين بيانيات همچنان دو ماه قبل از انتخابات کانگرس ايالات متحده ايراد ميگردد. بروز چهارشنبه، آقاي بش تاکيد کرد که اين بيانات هدف سياسي ندارد.

XS
SM
MD
LG